فهرست & قیمت ها 2019

در زیر تمام آپارتمان ما در خلاصه به طور کلی. در این منو شما می توانید آپارتمان های فردی را برای شما چک کنید.

پرداخت ممکن است انتقال توسط بانک و یا در هنگام ورود!

لیست قیمت برای چاپ:

Katalog

شما می توانید مرور کلی ما از همه آپارتمان از جمله لیست قیمت و دستورالعمل ها به عنوان PDF فایل را ذخیره کنید.

اینجا را کلیک کنید: آپارتمان Pricelist UND دویچ (مشاهده در قالب PDF)
اینجا را کلیک کنید: آپارتمان ها & Pricelist انگلیسی (مشاهده در قالب PDF)

برای باز شما نیاز به برنامه Acrobat Reader!
بر روی آرم کلیک کنید برای دانلود:
get_adobe_reader

اپارتمان قیمت
اپارتمان “Hochstaufen”
2 – 4 مردم
80,- یورو برای 2 مردم
75,- یورو برای 1 شخص
هر فرد اضافی 20,- یورو
exkl. مالیات, بدون مصرف صبحانه
اپارتمان “به منبر”
2 مردم
65,- یورو برای 2 مردم
55,- یورو برای 1 شخص
exkl. مالیات, بدون مصرف صبحانه
اپارتمان “برای Unterberg”
2 – 3 مردم
65,- یورو برای 2 مردم
55,- یورو برای 1 شخص
هر فرد اضافی 20,- یورو
Kosten für 1 Hund: 5,- یورو
exkl. مالیات, بدون مصرف صبحانه
اپارتمان “به Reiteralpe”
2 مردم
60,- یورو برای 2 مردم
55,- یورو برای 1 شخص
exkl. مالیات, بدون مصرف صبحانه

قیمت منوط به تغییر!