Villkor (Villkor)

Du kan också spara våra allmänna villkor som en PDF-fil:
Klicka här: AGB `s Apartments Hans Mauerer (pdf, som. 80 kb)

För att öppna du behöver Acrobat Reader!
Klicka på logotypen för att ladda ner:
get_adobe_reader

Villkor `s boende kontrakt på lägenheten murare

Din bokning, dessa villkor är i kraft vid den tidpunkt då avtalet formen, en del av lägenheten murare (följande: Logi) slutit avtal, såvida inte avvikande Individuella arrangemang har gjorts i avtalet.

Vi ber er därför, följande villkor för att läsas noggrant.

1. Kontrakt och parterna

1.1 Dessa villkor gäller för de avtal som ingåtts med de boende leverantör kontrakt för uthyrning av rum för inkvartering av gäster samt de tjänster som tillhandahålls av boende vidare.

1.2 Kundens regler och villkor gäller endast, Om så avtalats i förväg.

1.3 Genom bokning, den orala, skrift, Telefonen, per Telefax, kan göras via Internet eller via e-post, erbjuder gästen boendet leverantören har tecknat avtal bindande.

1.4 Kontraktet med boende leverantör kommer genom godkännande av begäran av gästen av operatören av boendet. Anläggningen skall vara fri, för att bekräfta bokningen rummet skrift. Boendet kan vara om ingående av avtalet genom en omkopplingscenter (z.B. den lokala turistinformationen) representeras.

1.5 Avviker från innehållet i bekräftelsen av innehållet i erbjudandet, så finns i bokningsbekräftelsen ett nytt erbjudande till gästen booker, att dessa inom en period av 10 Dagar kan ta över boende leverantör eller dennes företrädare. Under denna period är det kollektiva eller hans representanter bunden av villkoren i detta nya erbjudande. Godkännandet kan vara uttryckligt eller genom avgörande insatser (z.B. Utbetalning av det totala beloppet) göras till den kollektiva eller dennes företrädare.

1. Entreprenörer är värd och logi. Om en gäst eller en tredje part för flera personer, så bokningen är, om han har antagit denna skyldighet genom uttrycklig och separat deklaration, för sina avtalsenliga skyldigheter som för sin egen a.

2. Tjänster och Avstånd, Priser, Förpliktelser

2.1 Prestanda skyldigheter logi

Boendet krävs, för att ge den bokade boende från avtalad dag och för den avtalade tid och att tillhandahålla tjänsterna på överenskomna. Har inte bekräftats skriftligen av logitjänsten tillhandahållas vissa rum, är en del av gäst ingen rätt att tillhandahållas vissa rum.

Boendet är bokat av tjänsteleverantören vid ankomsten i princip 18.00 Hållas fri klocka. Gästen är skyldig, att informera tjänsteleverantören om en förväntad senare ankomsttid.

Har redan betalat en deposition eller full betalning av gästen eller kreditkortsnumret angavs vid bokning, så fastigheten kommer även att hållas tillgängliga utanför den här gången.

2.2 Prestanda skyldigheter gästen

Gästen är skyldig, acceptera bokat boende och betala tillämpliga eller överenskomna hotellpriser. Detta gäller även för gästens begäran ledde tjänster och kostnader för logi etablering till tredje part.

På den överenskomna avresedagen rum senast 12:00 Klocka undan för att skapa. Då turist boende på den skada som uppstått på den därmed också kan ge ytterligare användning av rummet den dagliga rumspriset debiteras. Gästen är gratis, bevisa för boendet, att detta inte orsakas eller betydligt lägre skadestånd.

2.3 Priser och prisjustering

Avgörande är respektive prislista med respektive avgifter och tjänstebeskrivningar eller. avtalsbestämmelse. Dessutom, tjänster och priser kan komma att ändras.

De avtalade priserna ingår respektive lagstadgad mervärdesskatt vissa.

Anläggningen skall ha rätt, det avtalade priset, men inte av 10 Procent raise, Om det pris som allmänt tillämpas för sådana tjänster av boende och pris mellan avtalet och kontraktet mer än 4 Är månader.

Priserna kan ändras av hotellet, om gästen därefter ändrar antalet reserverade rum / gäster, fördelarna av logi eller varaktigheten av gäster och boende leverantör samtycker till.

2.4 Övriga avtalsförpliktelser och skyldigheter gästen

Gästen kan använda bokat boende bara som avsett och har att använda rum och möbler med omsorg och, om möjligt, i enlighet med bestämmelserna i en användning eller Husregler.

Om inte annat överenskommits i, kan egendomen endast från gästen och andra, tas från bokningsbekräftelsen vilket resulterar i människor hävdar. En användning för andra, och framför allt andrahandsuthyrning som kräver föregående skriftligt medgivande från logi.

Resenären är skyldig, några defekter, Rapporteras omedelbart till platsen för boendestörningar och nedskrivningar i bruk och att begära gottgörelse. Påståenden om gästen står inte bara för, om gästen påstående är utan fel.

Om bostaden på grund av en defekt eller fel allvarlig, gästen måste sätta boende leverantör en rimlig tid för att åtgärda. Efter tidens gång utan gästen har rätt, att utomordentligt säga upp avtalet med omedelbar verkan. Ingen tid för avhjälpande åtgärder krävs, om logi botemedlet allvar och slutligen vägrar, botemedlet är omöjligt eller gästen fortsättningen på vistelsen är orimligt eller. gästen har en igenkännbar turistanläggningar för särskilt intresse i särskilda fall säga.

Husdjuren kräver en överenskommelse med boende leverantör. Detta är den typ och storlek på sällskapsdjur och anger i fler djur vars nummer. Gästen är ansvarig för djuren som han förde tillsammans med regler om skadeståndsansvar för målvakten.

3. Betalning, Nettning och säkerheter

3.1 Förfall av logipriset och handpenning

Om inte annat överenskommits, tjänster boende, inklusive tillhörande, Verbrauchsund Tillägg (z.B. Minibar, Telefon, Video) betalas på avresedagen direkt till boendet leverantör.

Även utan föregående samtycke från de boende leverantör har rätt, gästen en insättning i mängden 10 till 30 Att kräva procent av den totala mängden. Han har också rätt, periodiseras under vistelsen i gästfordringar genom att utfärda ett interimistiskt faktura som grund och att kräva betalning utan oskäligt dröjsmål.

Beräkningar av logi skall betalas omedelbart efter mottagandet utan avdrag. Guest senaste i standard, om han inte inom 30 Garanterat dagar efter förfallodagen och mottagande av faktura betalning. Om gästen är konsumenternas, detta gäller endast, då var särskilt dras till dessa konsekvenser i propositionen.

Vid standard boendet har rätt, mot konsumenternas intresse i mängden 5% över basräntan och transaktionerna mellan företagen dröjsmålsränta i mängden 8% som hävdas över basräntan.

Anläggningen skall vara en större skada.

För varje påminnelse om standard, kan den boende leverantör ta ut en påminnelseavgift på 5,00 Höj €.

3.2 Poängtal, Checkar och andra betalningsmetoder

Det är platsen för boende i varje fall fritt, om och vilka kreditkort som han accepterade vid uppvisande av. Detta gäller även, när en grundläggande acceptans av kreditkort visas på anslagstavlor eller genom information från personalen.

Godkännandet av kreditkort, Kontroller eller andra betalningsmedel är bara för bearbetning.

3.3 Off

Gästen kan endast kompensera eller minska de obestridda eller juridiskt styrkta fordringar mot en fordran av logi.

3.4 Säkerhet

Betalas en gäst av det överenskomna totala beloppet inte eller inte i tid, så att boendet skall vid den väckts av gästen en kvarstad för att säkra sin fordran från den tjänst som tillhandahålls, inklusive kostnader. Han har således rätt, hålla inne de lien saker tills betalning och vid behov. att sälja dessa objekt för att tillfredsställa sina fordringar enligt lagstadgade regler.

4. Ström variation eller avvikelse

Efter avtalsslutet, i sällsynta fall av brådskande kommit till en nödvändig förändring eller avvikelse från avtals skyldig tjänstens innehåll bokade. Sådana förändringar är tillåtna endast, om de förändringar eller avvikelser är betydligt, inte leda till en betydande avvikelse från den avtalade tjänsten och det finns en motivering till avvikelsen.

En icke-signifikant och rimliga avvikelser är t.ex.. sedan vanligen i, Om tjänsteleverantören ger en adekvat ersättning boende tillgänglig för gäst på ett boende tjänst, eftersom den hyrda utrymmet är obrukbar eller viktiga operativa skäl kräver re-house.

Anläggningen eller dennes representant vara skyldig, att informera kunden omedelbart om eventuella förändringar eller avvikelser som gäller för kontraktet. Gästen är möjligen. möjlighet att ge bokningen utan kostnad eller, om ett sådant hinder uppstår på grund, som inte kan representeras av boende, erbjuder en gratis avbokning.

Om, när boendet turist boende för brådskande skäl tvingas, avboka en bokning, så detta är bundet, för att säkerställa, att gästen omedelbart en annan, får minst samma stadsdel. Om avbokning på ankomstdagen eller upplever gästen vid ankomsten av den inställda flygningen, , Den boende leverantör inom 4 För att göra timmar för ett likvärdigt hotell.

Eventuella ytterligare kostnader för ersättning boende skall bäras av respektive tjänsteleverantör.

I händelse av en auktoriserad förändring, andra rättigheter (insbes. Minskning och ersättning) opåverkad.

5. Uppsägning av avtalet och utan-

5.1 Utträde av guest

Gästen kan ta ut när som helst fram till början av den bokade tjänsten genom meddelande till boende leverantör kontraktet. Avgång är att undvika missförstånd i brev med posten, per fax eller via e-post.

Om gästen avbokar eller gör det bokas inte använda tjänsten, skyldighet för gästen att betala bokningen pris / boende priset som resterna grunden.

Boendet kommer att söka andra beläggning av fastigheten som en del av sin normala verksamheten, vilket han inte är skyldig, att göra särskilda ansträngningar för att annars Rental.

Vid partier beläggning, ska boendet räkna dem mot. Det gick inte att uppnås annan beläggning, har logi att åter släppa de kostnader som sparats in kredite.

Lagen har följande för utformningen av dessa kostnader har sparats i inkvarteringstjänster, erkänts av värden på logi anläggning betalas ungefärlig:

Upptaget prestanda: Citat:

Lägenheter och självhushåll 90 %

Rum och frukost 80 %

Halvpension 70 %

Helpension 60 %

Procentsatsen anges är baserad på hela bokningen priset inklusive alla verktyg, med några offentliga uppdrag som turist bidrag och skatter inte anses.

Gästen är uttryckligen reserverade för att bevisa, den andra beläggningen har skett eller att de kostnader som sparats av boende var betydligt högre, än de belopp som beaktas enligt schablonbelopp ovan. I detta fall är gästen skyldig att betala endast den lägre kostnaden.

Det rekommenderas starkt att ta en reseförsäkring för att undvika onödiga kostnader om oförutsedd förebygga avgång.

5.2 Utträde / Uppsägning av logi

Är gästen en fri ångerrätt har beviljats, så turist boende inom avtalad tid har också rätt att frånträda avtalet, om ansökningarna från andra gäster efter de reserverade rummen och kunden inte slutgiltigt på förfrågan från hotellet för att boka hotellet.

En ångerrätt av logi består även sedan, Om avtalad förskottsbetalning eller deposition inte görs inom föreskriven tid.

Dessutom är boende leverantör rätt, för god sak häva avtalet eller. att säga upp. Bra orsak omfattar bland annat (men är inte begränsade):

– underlåtenhet att utföra en due prestanda

– omöjligheten att fullgöra avtalet på grund av force majeure eller andra av boende på grund av omständigheter utanför
– en otillåten andrahandsuthyrning eller sub-, att boka rum med vilseledande eller felaktig information om viktiga fakta, z.B. eller om den boende leverantör har gästen eller syftet har rimliga skäl att anta, att användningen av boendet väl fungerande, kan äventyra säkerheten eller anseende av logi eller hans gäster i den offentliga och inte orsakat detta hot från riskområdet av logi.

Boendet har gästen omedelbart från att utöva ångerrätten, senast 14 Dagar efter av orsaken skriftligen översättas till kunskap.

I ovanstående fall av återkallande gör inte anspråk på gästen för skadestånd eller annan ersättning uppstår.

En potentiell anspråk av logi om ersättning för skada och de kostnader som hon förblir opåverkad vid motiverad uppsägning av avtal.

6. Uppsägning

Om avtalet ingås för en bestämd tid, avtalet upphör med utgången av avtalad tid.

Vid förtida uppsägning av avtalet av gästen av fordran av logi på hela beloppet för bokningen påverkas inte. Boendet är dock, till någon annan användning av den avtalade som en del av sin normala verksamheten, strävan men outnyttjade kapacitet, där han är än så länge inte begått, att göra särskilda ansträngningar.

Med döden av gästkontrakt slutar med boende leverantör.

7. Ansvar

7.1 Ansvar för avtalsförpliktelser

Boendet är ansvarig med flit av en försiktig affärsman för sina förpliktelser enligt avtalet.

Gästens skadeståndskrav är uteslutna.

Inkluderar inte skadestånd från skada till liv, kropp eller hälsa, Om boende leverantör är ansvarig för brott mot tull, även andra skador, baserat på avsiktlig eller grovt oaktsamma brott mot skyldighet logi och skador, bygger på en avsiktlig eller oavsiktlig brott mot avtalsförpliktelser typiska för logi.

Detta skall inte påverka ansvaret enligt produktansvarslagen och ansvar för en garanti från hotellet.

Ett brott mot plikt av logi av ett juridiskt ombud eller ställföreträdande agent.

I händelse av fel eller brister i utförandet av logi, är denna strävan efter kunskap om detta eller vid mottagandet av ett klagomål gästen, för att avhjälpa.

Gästen är skyldig, den hjälp som är rimligt, För att lösa de störningar och för att hålla eventuella skador på ett minimum. Dessutom är den gäst som krävs, i tid för att varna boende leverantör till möjligheten att en ovanligt hög skadestånd.

7.2 Ansvar för egendom fört

Anläggningen skall vara skyldig att gästen för egendom bringas under de bestämmelser, Alltså, upp till hundra gånger rumspriset, max 3500 €, och för pengarna, Värdepapper och värdeföremål upp till € 800,.

Pengar, Värdepapper och värdeföremål upp till maximalt € 10.000,00 i hotellets kassaskåp eller upp till ett värde av € 800,00 förvaras på ett säkert. Boendet rekommenderas, att använda sig av denna möjlighet.

Skadeståndskrav upphör att gälla, om inte gästen efter inlärning av förlusten, Gör förstörelse eller skada på boende leverantör omedelbart visa (§ 703 BGB). För ytterligare ansvar logi stycket ovan gäller. 7.1 Abs. 2 till 4 enligt.

7.3 Parkering skada

Om gästen bad om betalning eller en parkeringsplats i garaget eller på en parkeringsplats av logi tillgänglig, så detta inte utgör en förvaring överenskommelse. En övervakningsskyldighet på den del av logi uppstår inte.

Vid förlust av eller skada på egendom av logi parkerad eller flytta motorfordon och deras innehåll Anläggningen skall endast vara ansvarig i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet. Ziff. 7.1 Abs. 2 till 4 skall i tillämpliga delar gälla.

7.4 Väckning, Mail och handelsvaror leveranser

Väckning utförs av den boende med stor omsorg.

News, Postutdelning, och varor för gästerna hanteras varsamt. Boendet kommer att leverera, Håll och mot en avgift skicka samma. Ovanstående nummer 1 Satser 2 till 4 skall i tillämpliga delar gälla.

8. Begränsning

8.1 Gästens krav mot logi, oberoende av det rättsliga skäl - utom för fordringar som uppkommit i skadestånd - skall upphöra att gälla ett år. Fordringar från skadestånds preskription enligt lagstadgade regler.

8.2 Perioden börjar med slutet av året, där skadan uppkom och gästen erhåller från motivera påståendet omständigheterna och boende leverantör som gäldenären eller kunskap utan grov oaktsamhet skulle.

1. I väntan mellan gäst och boende leverantör förhandlingar om fordran eller de omständigheter som ligger till grund för påståendet, så begränsningen är upphängd, till gästen eller boende leverantör vägrar att fortsätta förhandlingarna. Preskriptionstiden skall löpa ut tidigast tre månader efter utgången av suspensionen.

2. Integritetspolicy

9.1 Boendet samlar in och behandlar personuppgifter för att behandla de bokningar av gästen. Alla data för gästerna är här i enlighet med relevanta bestämmelser i den federala dataskydds (BDSG) och lagen om teletjänster dataskydd (TMG) lagras och bearbetas.

9.2 Gästen har alltid rätt till fri information, Korrigering, Blockering och radering av lagrade data.

9.3 Hans meddelade hans personuppgifter används endast för upprättande och genomförande av boendet och utföra andra tjänster bokas. Här är den boende leverantör rätt, göra förfrågningar, Pass bokningar och betalningshantering denna information till tredje part.

9.4 Boendet har rätt till återkallande, de personuppgifter som samlas in i syfte att samråd, reklam, marknadsundersökningar, och att skräddarsy erbjudanden eller. För att höja Tjänster, att behandla och använda. Återkallelsen kan när som helst vara informellt anges till boende leverantör.

10. Slutbestämmelser, Domstols behörighet och tillämplig lag

10.1 Ändringar eller tillägg till avtalet, godkännande av dessa villkor och bestämmelser i Boende avtal skall ske skriftligen. Ensidiga ändringar och tillägg av kunden är inte giltig.

10.2 På det hela taget lagar och avtalsförhållandet mellan boende leverantör och gäster, ingen allmän bor eller har verksamhet i Tyskland, skall regleras uteslutande enligt tysk rätt. Tillämpningen av FN: s konvention Försäljning och lagen är utesluten.

10.3 Rapporteraochn mot ställande etablering skall ges in till huvudkontoret.

10.4 I förfaranden på Hotel Establishment mot gästen, vars hemvist är avgörande, såvida, dräkten är riktad mot entreprenörer, juridiska personer enligt offentlig eller privat rätt eller personer, som har bosatt eller stadigvarande vistas i utlandet efter avtalets ingående, eller vars hemvist eller vanliga vistelseort vid tidpunkten för åtgärden är inte känd. I dessa fall skall sätet av boendet råda.

10.5 Skulle enskilda bestämmelser i dessa allmänna villkor för Hotellboende är eller blir ogiltiga eller blir ogiltiga, så att giltigheten av övriga bestämmelser inte påverkas. Dessutom är de lagstadgade bestämmelser gäller.